Ph.D. students of H. Kamerlingh Onnes: 1885-1924

1885

R. Sissingh
Metingen over de elliptische polarisatie van het licht

1891

L.M.J. Stoel
Metingen over den invloed van de temperatuur op de inwendige wrijving van vloeistoffen tusschen het kookpunt en den kritischen toestand

1892

J.P. Kuenen
Metingen betreffende het oppervlak van Van der Waals voor mengsels van koolzuur en chloormethyl

1893

P. Zeeman
Metingen over het verschijnsel van Kerr bij polaire terugkaatsing op ijzer, kobalt en nikkel, in 't bijzonder over Sissingh's magneto-optisch phaseverschil

1893

E.C. de Vries
Metingen over den invloed van de temperatuur op de capillaire stijghoogte bij aether tusschen den kritischen toestand en het kookpunt van aethyleen

1893

W. van Bemmelen
De isogonen in de XVIde en XVIIde eeuw

1894

M. de Haas
Metingen in absolute maat van wrijvingscoëfficienten van vloeistoffen tusschen het kookpunt en den kritischen toestand

1895

A. Lebret
Metingen over het verschijnsel van Hall in bismuth

1897

E. van Everdingen
Metingen over het verschijnsel van Hall en de toename van den weerstand in het magnetisch veld

1898

A. van Eldik
Metingen van de capillaire stijghoogte der vloeibare phase van een mengsel van twee stoffen bij evenwicht met de gasphase

1899

Ch.M.A. Hartman
Metingen omtrent de dwarsplooi op het Ψ-vlak van Van der Waals bij mengsels van chloormethyl en koolzuur

1899

J.E. Verschaffelt
Metingen omtrent het verloop der isothermen bij mengsels van koolzuur en waterstof

1908

J. Clay
De galvanische weerstand van metalen en legeeringen bij lage temperaturen

1908

C. Braak
Isothermen van waterstof

1908

G.H. Fabius
Over de verschijnselen in de nabijheid van het kritisch punt

1910

C.A. Crommelin (document to celebrate the thesis defense)
Metingen betreffende de toestandsvergelijking van argon

1912

W.J. de Haas
Metingen over de compressibiliteit van waterstof, in het bijzonder van waterstofdamp bij en beneden het kookpunt

1912

J.F. Sirks
Metingen over de ultraviolette magnetische draaiing in gassen

1913

S.W. Visser
Eenige physische constanten van normaal butaan (promotor J.P. Kuenen)

1917

P.G. Cath
Metingen aangaande de temperatuurschaal beneden 0° C.

1923

F.M. Penning
Metingen over isopyknen van gassen bij lage temperaturen

1923

L.C. Jackson
Onderzoekingen over het paramagnetisme bij lage temperaturen

1924

H.A. Kuypers
Isothermen van zuurstof bij lage temperaturen

1924

A.Th. van Urk
Metingen over zuurstof, stikstof en hunne mengsels bij lage temperaturen

1924

J.D.A. Boks
Isothermen van helium bij temperaturen van +20°C. tot -270°C. en verandering van de dichtheid van vloeibaar helium tussen 4°.2 K. en 1°.2 K.

1924

W. Tuyn
Weerstandsmetingen in vloeibaar helium