Ph.D. students of P.L. Rijke: 1851-1879

1851

G. Uylenbroek
De phaenomenis physicis, quae in ebullientibus liquidis observantur

1854

J. Bosscha
Dissertatio physica inauguralis de galvanometra differentiali

1859

A. Kist
Verhandeling over de ongelijke verwarming aan de poolplaten van een ontledings-toestel

1862

A. van Oven
De Galvanische gasbatterij

1865

T. Knottenbelt
De electro-statische inductie

1865

J.L. Hoorweg
Over de veranderingen der electromotoriesche kracht

1865

M. Snellen
Over de optiesche eigenschappen der metalen

1866

H. van de Stadt
Over warmte-ontwikkeling bij scheikundige verbindingen

1867

L. Bleekrode
Proefondervindelijk onderzoek omtrent den invloed der warmte op de electromotorische kracht

1867

J. Zaaijer
Over de specifieke warmte van vaste en vloeibare ligchamen

1868

J. Sirks
Over het meten van den galvanischen geleidingsweerstand

1871

F.F.A. Eick
Iets over de fluorescentie van het licht

1871

F. van Wageningen
Schets der mechanische warmtetheorie

1872

B.C. Goudsmit
Over de osmose van keukenzout

1872

J. Nieuwenhuizen Kruseman
Aantrekking door luchttrillingen veroorzaakt

1873

H. Brongersma
Over den invloed der middenstof bij de electro-statische inductie

1873

A.W. Kroon
Eenige proeven van een onderzoek der zijwaartsche ontlading

1873

J.D. van der Waals
Over de continuiteit van den gas- en vloeistoftoestand

1874

H. Japikse
Over den invloed van optisch inaktieve oplosmiddelen op het soortelijk draaiingsvermogen van optisch aktieve stoffen

1875

H.A. Lorentz
Over de theorie der terugkaatsing en breking van het licht

1876

H. Haga
Over de absorptie van stralende warmte door waterdamp

1877

S. Figee
De akustische methode ter bepaling van den coefficient van veerkracht toegepast op eenige tropische houtsoorten

1877

W.J. Janssen
Stikstofoxydule in den vloeibaren en gasvormigen toestand

1878

B.J. Goossens
Over de schijnbare adhaesie van vaste lichamen

1878

D.J. Janssen
Het warmtegeleidingsvermogen van lucht en waterstof

1879

J.G. van Deventer
Over de absorptie van stralende warmte door poeders