Four centuries of physics dissertations from Leiden University

This list was mainly compiled from entries in the Leiden University library catalogue that are marked as "proefschrift" (thesis). A contemporary record of awarded degrees since the foundation of Leiden University in 1575 was kept in the catalogus promotorum, except for the period 1610-1654, when this was neglected. (The period 1813-1900 is covered here.) Many of the 16th and 17th century theses were not awarded a degree. They were theses exercitii gratia (to exercise) rather than theses pro gradu (for a degree — Magister or Doctor, depending on the faculty). The 1598 thesis of Petrus Pilius was actually admitted for a degree but denied at the exam (disputavit et non admissus est ad gradum Magisterii, as the note on the title page says).

The distinction between physics and other natural sciences is not always clear-cut, and some works that one might classify as astronomy or chemistry have also been included. Most of the individuals listed as "promotor" (thesis advisor) are actually identified as such in the thesis itself, but in some occasions the identification is made because a teacher-pupil relationship was known from other sources.

Thanks to Guido Stam for feedback, further additions/corrections are very welcome!
We keep a hard-copy collection of the theses in our Institute, some are still missing, as listed here. It would be wonderful if someone has a copy for us...

1597 Groot, Hugo de  
De infinito, loco, et vacuo
promotor: P. du Moulin

1598 Pilius, Petrus
De cometis
promotor: A. Trutius

1599 Haghe, Joannes van der
De motu eiusque speciebus
promotor: A.E. Vorstius

1602 Zuerius, Jacobus
De animae definitione, et eius facultatibus in genere
promotor: A. Trutius

1607 Joannis, Thomas
De principiis rerum naturalium
promotor: G. Jacchaeus

1637 Pauw, Hadrianus
Disputatio philosophica, continens conclusiones aliquot, ex universa philosophia depromptas
promotor: F. du Ban

1640 Keux, Philippus le
De fine
promotor: F. du Ban

1650 Chardevenus, Gedeon
De mundo
promotor: A. Heereboord

1655 Couwenbergh, Petrus
De motu locali
promotor: J. Raei

1659 Rhyn-Diick, Jacobus
Disputatio philosophica, continens positiones miscellaneas
promotor: A. Heereboord

1659 Velden, Henricus van den
De substantia
promotor: J. Raei

1660 Meyer, Lodewijk  
De materia, ejusque affectionibus motu, et quiete

1661 Hendrix, Michaël
Disputatio philosophica, continens positiones miscellaneas
promotor: A. Heereboord

1661 Looten, Carolus
De mundi systemate & elementis
promotor: J. Raei

1661 Rodenburgh, Albertus
De mundo
promotor: P. Cabeljau

1662 Fontaine, Philip de la
De aestu maris

1664 Volder, Burcherus de  
De natura
promotor: F. Sylvius

1665 Raedt, Alardus de
De coelo
promotor: J. Hoornbeek

1665 Winneseel, Israel Danielis à
De elementis
promotor: J. Raei

1668 Reus, Abrahamus de
De constitutione physicae
promotor: J. Raei

1669 Gentman, Adrianus
De visione

1671 Baumgartus, Valentinus
De motu
promotor: B. de Volder

1671 Vries, Gerardus de  
De mundo

1672 Hoet, Simon
De motu
promotor: B. de Volder

1675 Bruno, Johannes
De motu
promotor: B. de Volder

1681 Colonius, Johannes
De fulmine
promotor: W. Senguerd

1681 Köleséri, Sámuel  
De systemate mundi
promotor: B. de Volder

1682 Derecskei, Paulus
Exercitatio philosophica, coelorum, siderumque lucidorum originem, et phaenomena
promotor: B. de Volder

1684 Codde, Pontianus van der
De motu
promotor: B. de Volder

1684 Lahr, Paulus von der
De absoluta quiete
promotor: B. de Volder

1684 Sadeler Matthaeus, Antonius de
De meteoris

1685 Bronchorst, Henricus van
De vera gravitatis causa
promotor: B. de Volder

1685 Wariensis, Michaël
De metallo regio
promotor: B. de Volder

1688 Schuyl, Hermannus
De vi corporum elastica
promotor: B. de Volder

1690 Boerhaave, Herman  
De distinctione mentis a corpore
promotor: B. de Volder

1692 Erckelens, Jacobus
De corpore
promotor: B. de Volder

1696 Casembroot, Gysbertus Henricus
De aestu marino
promotor: B. de Volder

1699 Gale, John  
De lapide solis
promotor: W. Senguerd

1707 Snellen, Paulus
De historia metallorum

1712 Witte van Schooten, Joan François de
De solido, ejusque partium, nec non hemisphaeriorum concavorum, et cylindrorum solidorum cohaerentia

1713 Bazin, Joannes Augustus
De formis

1713 Chatelain, Isaac Samuel
De iride

1715 Branchu, Balthazar
De elementis

1720 Motte, Daniël de la
De vacuo
promotor: W.J. ’s Gravesande

1722 Albinus, Christiaan Bernard  
De igne
promotor: W.J. ’s Gravesande & H. Boerhaave

1725 Bois, Godofridus du
De sono
promotor: W.J. ’s Gravesande

1726 Oosterdyk Schacht, Joannes  
De motu planetarum in orbitis ellipticis
promotor: W.J. ’s Gravesande

1734 Comrie, Alexander  
De moralitatis fundamento, et natura virtutis
promotor: W.J. ’s Gravesande

1740 Albinus, Frederik Bernard  
De meteoris ignitis
promotor: W.J. ’s Gravesande

1742 Nettis, Johannes
De congelatione

1743 Lobé, Wilhelmus
De vi corporum electrica
promotor: P. van Musschenbroek

1743 Lons, Franciscus Johannes
De fluido
promotor: P. van Musschenbroek

1745 Bleiswijk, Pieter van  
De aggeribus
promotor: P. van Musschenbroek

1746 Camper, Petrus  
Dissertatio optica de visu
promotor: P. van Musschenbroek

1747 Snellen, Cornelius Tobias
De theoria pulveris pyrii

1751 Hahn, Johann David  
De efficacia mixtionis in mutandis corporum voluminibus
promotor: P. van Musschenbroek

1763 Steenstra, Pybo
De pulveris pyrii theoria
promotor: J.N.S. Allamand

1764 Nuys Klinkenberg, Jacobus van
De aere ejusque proprietatibus et usu

1765 Stapert, Gisbertus
De aestu maris

1765 Vink, Henricus
De percussione fluidorum

1765 Vink, Henricus
Ubi desinit physicus, ibi incipit medicus

1766 Swinden, Joannes Henricus van  
De attractione

1767 Costa Caetano, Casimirus da
De terrae motu

1768 Spry, Eduardus
De adscensus vaporum caussis
promotor: J.N.S. Allamand

1769 Aeneae, Henricus  
De congelatione

1773 Esdré, Joannes
De natura fluminum

1773 Hoogeveen, Theophilus
De aëris resistentia in globos projectos

1780 Wijnpersse, Samuel Joannes van de
De aestu marino

1790 Fremery, Nicolaas Cornelis de  
De fulmine
promotor: C.H. Damen

1790 Roëll, Willem Frederik  
De congelatione

1790 Thorp, Robert William Disney
De electricitate

1817 Brouwer, Seerp  
De circulorum tangentium centrorum situ in curvis
promotor: C. Ekama

1818 Voûte, Joannes Petrus Stephanus
De cohaerentiae corporum et de crystallisatione
promotor: J.H. van Swinden

1820 Praag, Lion Salomon van
De compositione et resolutione virium

1824 Ermerins, Jan Willem
De refractione astronomica

1825 Verdam, Gideon Jan  
De mensura, constructione, et munitione aggerum terreorum
promotor: S. Speijert van der Eijk & M.H. Peerlkamp

1827 Ermerins, Jacob Jan
De lege repulsionis electricae
promotor: P.J. Uijlenbroek

1827 Puttkammer, Jacobus Nicolaus van
De iride

1834 Büchner, Ernestus Christianus
De glacie, ejusque formatione
promotor: A.H. van der Boon Mesch

1834 Enschedé, Willem Adriaan
De calore qui excitatur electricitate
promotor: P.J. Uijlenbroek

1836 Rijke, Petrus Leonardus  
De origine electricitatis voltaicae
promotor: P.J. Uijlenbroek

1842 Overduijn, Guilielmus Ludovicus
De frigore artificiali
promotor: P.J. Uijlenbroek & F. Kaiser

1843 Teding van Berkhout, Jacobus Johannes
De fluxubus thermo-electricis, acus magneticae ope, observatis

1844 Charante, Nicolaas Hendrik van
Circa magnetismum rotatione excitatum
promotor: P.J. Uijlenbroek

1847 Willigen, Volkert Simon Maarten van der  
De aberratione lucis
promotor: F. Kaiser

1851 Limburg Brouwer, Isaac Joannes van
De rotis dentatis hyperboloidicis et de rotarum dentibus helicoidalibus
promotor: G.J. Verdam

1851 Uylenbroek, Georgius
De phaenomenis physicis, quae in ebullientibus liquidis observantur
promotor: P.L. Rijke

1854 Bosscha, Johannes  
De galvanometra differentiali
promotor: P.L. Rijke

1856 Levoir, Louis Charles
De natrometrie van Pesier en Gay-Lussac proefondervindelijk onderzocht en eenige bijzonderheden bij het onderzoek van potasch opgemerkt
promotor: A.H. van der Boon Mesch

1858 Ven, Eliza van der  
Eenige beschouwingen over de potentiaal-functie
promotor: G.J. Verdam

1859 Kist, Antonie
Verhandeling over de ongelijke verwarming aan de poolplaten van een ontledings-toestel
promotor: P.L. Rijke

1862 Oven, Adolf van
De Galvanische gasbatterij
promotor: P.L. Rijke

1865 Hoorweg, Jan Leendert
Over de veranderingen der electromotoriesche kracht
promotor: P.L. Rijke

1865 Knottenbelt, Thomas
De electro-statische inductie
promotor: P.L. Rijke

1865 Snellen, Maurits  
Over de optiesche eigenschappen der metalen
promotor: P.L. Rijke

1866 Stadt, Hendrik van de
Over warmte-ontwikkeling bij scheikundige verbindingen
promotor: P.L. Rijke

1867 Bleekrode, Louis
Proefondervindelijk onderzoek omtrent den invloed der warmte op de electromotorische kracht
promotor: P.L. Rijke

1867 Zaaijer, Johannes
Over de specifieke warmte van vaste en vloeibare ligchamen
promotor: P.L. Rijke

1868 Sirks, Jan
Over het meten van den galvanischen geleidingsweerstand
promotor: P.L. Rijke

1870 Schouten, Gerrit
Over de bewegingen van een omwentelingslichaam op een horizontaal vlak
promotor: P. van Geer

1871 Eick, Fredericus Ferdinandus Antonius
Iets over de fluorescentie van het licht
promotor: P.L. Rijke

1871 Wageningen, Floris van
Schets der mechanische warmtetheorie
promotor: P.L. Rijke

1872 Goudsmit, Boudewijn Casper
Over de osmose van keukenzout
promotor: P.L. Rijke

1872 Michaëlis, Gerrit Jan
Over de theorie der beweging van lichamen in vloeistoffen
promotor: P. van Geer

1872 Nieuwenhuijzen Kruseman, Jan
Aantrekking door luchttrillingen veroorzaakt
promotor: P.L. Rijke

1873 Brongersma, Hotze
Over den invloed der middenstof bij de electro-statische inductie
promotor: P.L. Rijke

1873 Kroon, Arnold Willem
Eenige proeven van een onderzoek der zijwaartsche ontlading
promotor: P.L. Rijke

1873 Vleuten, Adriaan van
Bijdrage tot de kennis der geschiedenis van Avogadro's hypothese
promotor: A.H. van der Boon Mesch

1873 Waals, Johannes Diderik van der  
Over de continuiteit van den gas- en vloeistoftoestand
promotor: P.L. Rijke

1874 Eecen, Adrianus
Over de torsie van een elliptischen cylinder
promotor: P. van Geer

1874 Japikse, Hendrik
Over den invloed van optisch inaktieve oplosmiddelen op het soortelijk draaiingsvermogen van optisch aktieve stoffen
promotor: P.L. Rijke

1875 Lorentz, Hendrik Antoon  
Over de theorie der terugkaatsing en breking van het licht
promotor: P.L. Rijke

1875 Timmers, Johannes
Over de beweging van een punt op een oppervlak
promotor: P. van Geer

1876 Haga, Herman  
Over de absorptie van stralende warmte door waterdamp
promotor: P.L. Rijke

1877 Figee, Simon
De akustische methode ter bepaling van den coefficient van veerkracht toegepast op eenige tropische houtsoorten.
promotor: P.L. Rijke

1877 Janssen, Willem Jacobus
Stikstofoxydule in den vloeibaren en gasvormigen toestand
promotor: P.L. Rijke

1878 Goossens, Barend Jan
Over de schijnbare adhaesie van vaste lichamen
promotor: P.L. Rijke

1878 Janssen, Duco Joachim
Het warmtegeleidingsvermogen van lucht en waterstof
promotor: P.L. Rijke

1878 Kempe, Adriaan
Het beginsel der kleinste werking in verband met de bewegingsvergelijkingen van Lagrange en Hamilton
promotor: P. van Geer

1878 Nieuwhuis, Willem Hillebrand
Over het beginsel der virtueele snelheden
promotor: P. van Geer

1878 Sinia, Rinse
Johannes Swammerdam in de lijst van zijn tijd
promotor: C.K. Hoffmann

1879 Buuren, Theodorus Ignatius van
Bijdrage tot de leer der ballistica
promotor: P. van Geer

1879 Deventer, Johann George van
Over de absorptie van stralende warmte door poeders
promotor: P.L. Rijke

1879 Paraira, Mozes Cohen
Over de methoden ter bepaling van de aantrekking eener ellipsoide op een willekeurig punt
promotor: P. van Geer

1879 Ringeling, Jan Gerrit
Gedwongen beweging van een punt langs een voorgeschreven vaste kromme lijn
promotor: P. van Geer

1879 Stenfert Kroese, Herman Petrus Johannes
De leer van de botsing van lichamen geschiedkundig ontwikkeld en toegelicht
promotor: P. van Geer

1881 Was, Eduard August Otto
Het beginsel van Doppler in de geluidsleer
promotor: H.A. Lorentz

1882 Rijn van Alkemade, Abraham Cornelis van
Over de elliptische polarisatie, bij de terugkaatsing van het licht, door doorschijnende middenstoffen
promotor: H.A. Lorentz

1883 Houba, Mattheus Jacobus Hubertus
Over de strooming van vloeistoffen door buizen
promotor: H.A. Lorentz

1883 Loghem, Willem van
Theorie der terugkaatsing van het licht door magneten
promotor: H.A. Lorentz

1885 Sissingh, Remmelt
Metingen over de elliptische polarisatie van het licht
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1887 Couvée, Jacques Everardus
Eenige beschouwingen over de voortplanting van golfstelsels
promotor: H.A. Lorentz

1887 Frowein, Pieter Coenraad Frederik
Dissociatie van kristalwaterhoudende zouten
promotor: H.A. Lorentz

1887 Molenbroek, Pieter
Bijdrage tot de theorie der vloeistofstralen
promotor: P. van Geer

1888 Berg, Jan Cornelis van den
De wervelbeweging
promotor: P. van Geer

1889 Baas, Alexander Gerrit de
Over het middelpunt van massa
promotor: P. van Geer

1889 Feen, Jouwert van der
Over golfbeweging in eene onsamendrukbare vloeistof
promotor: P. van Geer

1891 Stoel, Leendert Marius Johannes
Metingen over den invloed van de temperatuur op de inwendige wrijving van vloeistoffen tusschen het kookpunt en den kritischen toestand
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1892 Kuenen, Johannes Petrus  
Metingen betreffende het oppervlak van Van der Waals voor mengsels van koolzuur en chloormethyl
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1893 Bemmelen, Willem van
De isogonen in de 16de en 17de eeuw
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1893 Vries, Eliza Christiaan de
Metingen over den invloed van de temperatuur op de capillaire stijghoogte bij aether tusschen den kritischen toestand en het kookpunt van aethyleen
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1893 Zeeman, Pieter  
Metingen over het verschijnsel van Kerr bij polaire terugkaatsing op ijzer, kobalt en nikkel, in 't bijzonder over Sissingh's magneto-optisch phaseverschil
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1894 Carpentier Wildervanck, Pieter de
Theorie en toepassing van de karakteristieke functie van Hamilton
promotor: P. van Geer

1894 Haas, Marc de  
Metingen in absolute maat van wrijvings-coefficienten van vloeistoffen tusschen het kookpunt en den kritischen toestand
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1895 Lebret, Adriaan
Metingen over het verschijnsel van Hall in bismuth
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1896 Krüger, Sebastianus
Ellipsoïdale evenwichtsvormen eener wentelende homogene vloeistofmassa
promotor: J.C. Kluijver

1897 Everdingen, Ewoud van  
Metingen over het verschijnsel van Hall en de toename van den weerstand in het magnetisch veld
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1897 Evers, Evert Jan
Over de kracht die een vloeistofstroom in sommige gevallen loodrecht op zijne richting op een medegesleept lichaam uitoefent
promotor: H.A. Lorentz

1897 Kamp, Herman van der
Ponderomotorische krachten in het elektromagnetisch veld
promotor: H.A. Lorentz

1897 Kramers, Joannes Coenrardus Hubertus
De electrische geleidbaarheid van kaliumnitraat
promotor: J.M. van Bemmelen

1897 Los, Hendrik Cornelis
De voortplantingssnelheid van het geluid in dampen
promotor: H.A. Lorentz

1898 Eldik, Anthony van
Metingen van de capillaire stijghoogte der vloeibare phase van een mengsel van twee stoffen bij evenwicht met de gasphase
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1899 Hartman, Charles Marie Antoine
Metingen omtrent de dwarsplooi op het Psi-vlak van Van der Waals bij mengsels van chloormethyl en koolzuur
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1899 Verschaffelt, Jules Emile  
Metingen omtrent het verloop der isothermen bij mengsels van koolzuur en waterstof
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1900 Thierry, Daniël Raymond
Over de toepassing van het theorema van Fourier in de theorie der buigingsverschijnselen
promotor: H.A. Lorentz

1902 Verrijp, Diederik Pieter Adriaan
Het interferentie-vlak bij de ringen van Newton en eenige andere verschijnselen
promotor: H.A. Lorentz

1903 Vollgraff, Johan Adriaan  
Over de theorie der electromagnetische draaiingen en der unipolaire inductie
promotor: H.A. Lorentz

1904 Tiddens, Pieter Gerlof
Beschouwingen over den loop der lichtstralen en de beeldvorming in optische stelsels
promotor: H.A. Lorentz

1905 Bremekamp, Hendrik
Beschouwingen over de lichtvoortplanting in dispergeerende middenstoffen
promotor: H.A. Lorentz

1905 Zaalberg, Albertus Lodewijk
Differentiaal-meetkundige eigenschappen van stralenstelsels
promotor: P. Zeeman & P. van Geer

1906 Winter, August
Bijdrage tot de ionentheorie
promotor: H.A. Lorentz

1907 Bockwinkel, Hermann Bernard Arnold
Van de stralingsverschijnselen in bewogen stelsels
promotor: H.A. Lorentz

1908 Braak, Cornelis
Isothermen van waterstof
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1908 Clay, Jacob  
De galvanische weerstand van metalen en legeeringen bij lage temperaturen
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1908 Fabius, Gerbert Henri
Over de verschijnselen in de nabijheid van het kritisch punt
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1908 Ornstein, Leonard Salomon  
Toepassing der statistische mechanica van Gibbs op molekulair-theoretische vraagstukken
promotor: H.A. Lorentz

1910 Crommelin, Claude August  
Metingen betreffende de toestandsvergelijking van argon
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1910 Waal, Antonius Jacobus Cornelis de
Evenwichten in quaternaire systemen waarin twee vloeistof-phasen optreden
promotor: F.A.H. Schreinemakers

1912 Haas-Lorentz, Geertruida Luberta de  
Over de theorie van de Brown’sche beweging en daarmede verwante verschijnselen
promotor: H.A. Lorentz

1912 Haas, Wander Johannes de  
Metingen over de compressibiliteit van waterstof, in het bijzonder van waterstofdamp bij en beneden het kookpunt
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1912 Hoenen, Petrus Hubertus Jacobus
Theorie der thermodynamische functies voor mengsels met reageerende componenten en hare toepassingen in de phasenleer
promotor: F.A.H. Schreinemakers

1912 Reudler, Johanna
Over de zwarte straling in ruimten van verschillenden vorm
promotor: H.A. Lorentz

1912 Sirks, Jan Frederiks
Metingen over de ultraviolette magnetische draaiing in gassen
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1913 Fokker, Adriaan Daniël  
Over Brown'sche bewegingen in het stralingsveld, en waarschijnlijkheids-beschouwingen in de stralingstheorie
promotor: H.A. Lorentz

1913 Visser, Simon Willem
Eenige physische constanten van normaal butaan
promotor: J.P. Kuenen

1916 Droste, Johannes  
Het zwaartekrachtsveld van een of meer lichamen volgens de theorie van Einstein
promotor: H.A. Lorentz

1917 Cath, Pieter Geert
Metingen aangaande de temperatuurschaal beneden 0C.
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1918 Bruins, Eva Dina
Vraagstukken uit de theorie van het magnetisme
promotor: H.A. Lorentz

1918 Burgers, Johannes Martinus  
Het atoommodel van Rutherford-Bohr
promotor: P. Ehrenfest

1919 Kramers, Hendrik Antonie  
Intensiteit van spektraallijnen
promotor: P. Ehrenfest

1919 Leeuwen, Hendrika Johanna van  
Vraagstukken uit de electronentheorie van het magnetisme
promotor: H.A. Lorentz

1919 Slingelandt, Johannes van
Fluctuatie's bij electrische en optische verschijnselen
promotor: H.A. Lorentz

1919 Tresling, Jan
Deformaties en trillingen in het vaste lichaam bij afwijkingen van de wet van Hooke, ook in verband met de toestandsvergelijking
promotor: P. Ehrenfest

1921 Berg, Willem van den
Vraagstukken uit Einstein's gravitatietheorie
promotor: H.A. Lorentz

1921 Sande Bakhuyzen, Willem Hendrik van de
Het warmtetheorema van Nernst
promotor: F.A.H. Schreinemakers

1922 Coster, Dirk  
Röntgenspectra en de atoomtheorie van Bohr
promotor: P. Ehrenfest

1923 Jackson, Leonard Cecil
Onderzoekingen over het paramagnetisme bij lage temperaturen
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1923 Penning, Frans Michel  
Metingen over isopyknen van gassen bij lage temperaturen
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1924 Boks, Johan Diederik Anne
Isothermen van helium bij temperaturen van +20C. tot -270C. en verandering van de dichtheid van vloeibaar helium tussen 4.2K. en 1.2K.
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1924 Kuypers, Hendrik Adrianus
Isothermen van zuurstof bij lage temperaturen
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1924 Tuyn, Willem
Weerstandsmetingen in vloeibaar helium
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1924 Urk, Arend Thomas van
Metingen over zuurstof, stikstof en hunne mengsels bij lage temperaturen
promotor: H. Kamerlingh Onnes

1925 Agt, Franciscus Petrus Gerardus Antonius Johannes van
Metingen bij lage temperaturen met den differentiaal-thermometer van constant volumen en veranderlijke dichtheid
promotor: W.H. Keesom

1925 Heel, Abraham Cornelis Sebastian van  
Het vaste lichaam bij lage temperaturen optisch onderzocht
promotor: W.J. de Haas

1926 Sizoo, Gerardus Johannes  
Onderzoekingen over den suprageleidenden toestand van metalen
promotor: W.J. de Haas

1927 Goudsmit, Samuel Abraham  
Atoommodel en structuur der spectra
promotor: P. Ehrenfest

1927 Uhlenbeck, George Eugene  
Over statistische methoden in de theorie der quanta
promotor: P. Ehrenfest

1928 Bouman, Johannes
Magnetische krachten in een kristal van het klipzouttype
promotor: A.D. Fokker

1928 Clausing, Pieter
Over den verblijftijd van moleculen en de strooming van zeer verdunde gassen
promotor: W.J. de Haas

1928 Nijhoff, Guillaume Paul
Metingen van den tweeden viriaalcoefficient van zuurstof, waterstof en helium bij lage temperaturen
promotor: W.H. Keesom

1929 Tinbergen, Jan  
Minimumproblemen in de natuurkunde en de economie
promotor: P. Ehrenfest

1930 Rutgers, Arend Joan  
Bijdrage tot de theorie der thermo-elektriciteit in kristallen
promotor: P. Ehrenfest

1931 Casimir, Hendrik Brugt Gerhard  
Rotation of a rigid body in quantum mechanics
promotor: P. Ehrenfest

1931 Krans, Roelof Luppo
Enige vraagstukken uit de golfmechanika der elektronen
promotor: P. Ehrenfest

1931 Mooij, Herman Hendrik
Onderzoekingen over de kristalstructuur van vastgemaakte gassen
promotor: W.H. Keesom

1931 Voogd, Jacob
Leidsche onderzoekingen over den suprageleidenden toestand van metalen: 1927-1930
promotor: W.J. de Haas

1932 Ende, Jakob Nicolaas van den
Metingen betreffende de soortelijke warmte van metalen bij zeer lage temperaturen
promotor: W.H. Keesom

1932 Gorter, Cornelis Jacobus  
Paramagnetische Eigenschaften von Salzen
promotor: W.J. de Haas

1932 Wiersma, Eliza Cornelis
Eenige onderzoekingen over paramagnetisme
promotor: W.J. de Haas

1933 Alphen, Pieter Martinus van  
Enkele magnetische eigenschappen der metalen bij lage temperatuur
promotor: W.J. de Haas

1934 Bremmer, Henricus
Onderzoekingen over de warmtegeleiding bij lage temperaturen
promotor: W.J. de Haas

1934 Florin, Henri
Die Methoden der Heavisideschen Operatorenrechnung
promotor: P. Ehrenfest & A.D. Fokker

1934 Köhler, Jacob Willem Laurens
Onderzoekingen van vastgemaakte gassen met behulp van Röntgenstralen
promotor: W.H. Keesom

1934 Lisman, Johannes Hubertus Cornelius
Smeltlijnen van gecondenseerde gassen
promotor: W.H. Keesom

1934 Ploeg, Willem
Constantijn Huygens en de natuurwetenschappen
promotor: J.J. Blanksma

1934 Santen, Jacobus Johannes Marie van
Metingen van de tweede viriaalcoefficient van helium bij 0C., 20C. en 100C.
promotor: W.H. Keesom

1935 Clark, Chester William
The low temperature heat capacities of potassium chloride, nickel and gadolinium sulfate
promotor: W.H. Keesom

1935 Dijk, Herman van
Ontmenging van neon- en waterstofisotopen door destillatie en rectificatie
promotor: W.H. Keesom

1935 Jurriaanse, Tom
Enkele onderzoekingen over goud-bismuth en verwante legeeringen
promotor: W.J. de Haas

1935 Kok, Johannes Antonie
De calorimetrie van enkele metalen bij zeer lage temperaturen
promotor: W.H. Keesom

1935 Lammeren, Johannes Antonius van
Voortplantingssnelheid van het geluid in enkele gassen bij lage temperaturen: soortelijke warmten
promotor: W.H. Keesom

1935 Timmermans, Pieter Dirk
Proeven over den invloed van golven op een strand in verband met enkele waarnemingen aan de Nederlandsche kust
promotor: B.G. Escher

1936 Dammers, Bernhardus Gerhardus  
Metingen betreffende platinathermometers tusschen 0C. en -183C.
promotor: W.H. Keesom

1936 Haantjes, Johan
Onderzoekingen betreffende de isotopen van neon en van zuurstof
promotor: W.H. Keesom

1936 Koopmans, Tjalling  
Linear regression analysis of economic time series
promotor: H.A. Kramers

1936 Kooy, Johannes Marie Joseph
Theorie der optische activiteit
promotor: H.A. Kramers

1937 Capel, Willem Henri
Warmtegeleidingsvermogen van bismuth-éénkristallen bij lage temperaturen
promotor: W.J. de Haas

1937 Guinau, Oscar Augustus
Onderzoekingen over de verstoring van den suprageleidenden toestand van metalen
promotor: W.J. de Haas

1937 Hermans, Jan Joop
The diffusion of electrolytes
promotor: A.E. van Arkel

1937 Jonker, Charles Christiaan
Intensitätsverhältnisse im Cäsiumspektrum
promotor: H.A. Kramers

1937 Stevels, Johannes Marinus
Polarizability and cohesion energy
promotor: A.E. van Arkel

1937 Zonnenberg, Gerard Jan Otto
Over stofexplosies
promotor: J.J. Blanksma

1938 Berg, Gerard Johan van den
De electrische weerstand van zuivere metalen bij lage en zeer lage temperaturen
promotor: W.J. de Haas

1938 Biermasz, Theodorus
Het warmtegeleidingsvermogen van kristallen bij lage temperaturen
promotor: W.J. de Haas

1938 Bijl, Arie  
Discontinuities in the energy and specific heat
promotor: H.A. Kramers

1938 Bruining, Hajo
Over de emissie van secundaire electronen door vaste stoffen
promotor: W.J. de Haas

1938 Brunings, Johanna Hildegonda Margaretha
Perturbations in the Ca I spectrum
promotor: H.A. Kramers

1938 Keesom, Anna Petronella
Enkele thermische eigenschappen van vloeibaar en vast helium
promotor: W.H. Keesom

1938 Laer, Pierre Henri van  
Calorische metingen bij tin in verband met de thermodynamica der supergeleiding
promotor: W.H. Keesom

1938 Peijpe, Willem Frederik van
Magnetische anisotropie van kubische kristallen
promotor: H.A. Kramers

1938 Schmidt, Gerrit
Onderzoekingen over gassen onder zeer lagen druk en bij lage temperatuur in verband met de gasthermometrie beneden het kookpunt van helium
promotor: W.H. Keesom

1938 Staverman, Albert Jan
Cohaesie-krachten in vloeibare mengsels
promotor: A.E. van Arkel

1938 Taconis, Krijn Wijbren
Onderzoekingen betreffende de structuur van vaste stoffen en vloeistoffen bij zeer lage temperaturen
promotor: W.H. Keesom

1939 Belinfante, Frederick Jozef
Theory of heavy quanta
promotor: H.A. Kramers

1939 Coenen, Pierre Alexandre
Spin-triëders: Jacobi'sche spinoren als spin-analoga der polaire bolfuncties
promotor: H.A. Kramers

1939 Hoek, Henri
Algemeene theorie der optische activiteit van isotrope media
promotor: H.A. Kramers

1939 Matthijs, Christiaan Jan
De thermo-electrische eigenschappen van enkele metalen bij zeer lage temperaturen
promotor: W.H. Keesom

1940 Böttcher, Carl Johan Friedrich
De diëlectrische constante van vloeistoffen
promotor: A.E. van Arkel

1940 Handel, Joost van den
Metingen aan paramagnetische kristallen
promotor: W.J. de Haas

1940 Horst, Henriëtte van der
Metingen met den heliumthermometer: fundamenteele spanningscoëfficiënt, kookpunt van zuurstof
promotor: W.H. Keesom

1940 Leeden, Pieter van der
Geleiding van warmte en electriciteit door metalen
promotor: W.J. de Haas

1940 Meihuizen, Jacob Jother
Dampspanningen en vloeistof- en dampdichtheden van Krypton
promotor: W.H. Keesom

1940 Pré, Frits Karel du
Paramagnetische relaxatieverschijnselen bij lage temperaturen
promotor: W.J. de Haas

1940 Schultz, Bartholomeus Hendrik
Over abnormale magnetische eigenschappen van enkele zouten behoorende tot de ijzergroep
promotor: W.J. de Haas

1941 Lebret, Martinus Cornelis
Het vraagstuk van de "vrije" draaibaarheid van aethaan en derivaten
promotor: A.E. van Arkel

1941 Saris, Bartholomeus Franciscus
De warmtegeleiding in vloeibaar helium II
promotor: W.H. Keesom

1941 Schweers, Johan
Metingen over de adsorptie van eenige gassen bij lage temperaturen
promotor: W.H. Keesom

1945 Kistemaker, Jacob  
Thermodynamische eigenschappen van helium in de omgeving van het lambda-punt
promotor: H.A. Kramers

1945 Ubbink, Johan Bernard
Warmtegeleiding bij lage temperaturen van helium en waterstof in gastoestand
promotor: H.A. Kramers

1946 Volger, Jan
Enige onderzoekingen betreffende de spinabsorptie
promotor: C.J. Gorter

1946 Walstra, Wiebe Kornelis
Isothermen van helium bij temperaturen beneden 20.5 K
promotor: C.J. Gorter

1947 Hoogschagen, Jan
De absorptiespectra van de zeldzame aarden
promotor: C.J. Gorter

1947 Lau, Carel la
Het infrarode spectrum van KH_2PO_4 en KD_2PO_4
promotor: J.A.A. Ketelaar

1948 Bloembergen, Nicolaas  
Nuclear magnetic relaxation
promotor: C.J. Gorter

1948 Gerritsen, Alexander Nicolaas
Ionization by alpha-particles in liquids at low temperatures
promotor: H.A. Kramers

1948 Haar, Dirk ter  
Studies on the origin of the solar system
promotor: H.A. Kramers

1948 Handel, Carolina Reurdina van den
Dipoolmoment en structuur van onverzadigde organische moleculen
promotor: A.E. van Arkel

1948 Keesom, Pieter Hendrik
De soortelijke warmte van kalium-chroomaluin tussen 0.1 en 1 K
promotor: C.J. Gorter

1948 Klerk, Dirk de
Onderzoekingen over adiabatische demagnetisatie
promotor: C.J. Gorter

1948 Mellink, Johan Hendrik
Transportverschijnselen in vloeibaar helium II
promotor: W.J. de Haas

1948 Vink, Hendrik Jan
Het geleidingsmechanisme in de oxydekathode
promotor: A.E. van Arkel

1949 Lignac, Willem Pieter Jacobus
Wrijvingsverschijnselen van gassen bij lage druk
promotor: H.A. Kramers

1949 Oosterhoff, Luitzen Johannes  
Restricted free rotation and cyclic molecules
promotor: H.A. Kramers

1950 Bijl, Dirk
Paramagnetism in alternating magnetic fields at low temperatures
promotor: C.J. Gorter

1950 Blom, Jan Wilhelmus
Magneto-resistance for crystals of gallium
promotor: C.J. Gorter

1950 Frederikse, Hans Pieter Roetert
Adsorptie van helium
promotor: C.J. Gorter

1950 Houtappel, Raymond Marie Ferdinand
Order-disorder in hexagonal lattices
promotor: H.A. Kramers

1950 Scholte, Theodorus Gerardus
De electrische polarisatie van vloeistoffen
promotor: C.J.F. Böttcher

1951 Meijer, Paul Herman Ernst
De sextet-grondtoestand van het ijzer-ion in verdund ijzer-aluin
promotor: H.A. Kramers

1951 Vrijer, Frederik Willem de
Enige onderzoekingen over paramagnetische relaxatie
promotor: C.J. Gorter

1952 Kampen, Nico Godfried van  
Contribution to the quantum theory of light scattering
promotor: H.A. Kramers

1952 Merwe, Johannes Hermanus van der
On the nuclear shell model as basis for calculating nuclear energy levels
promotor: H.A. Kramers

1952 Poulis, Nicolaas Johannes
Nuclear magnetic resonance in paramagnetic and anti-ferromagnetic single crystals
promotor: C.J. Gorter

1952 Rademakers, Adriaan
Warmtegeleiding en thermo-electriciteit in supergeleiders
promotor: H.B.G. Casimir

1952 Schuyer, Johannes
Absorptie en refractie van licht door oplossingen
promotor: C.J.F. Böttcher

1952 Steenland, Martinus Jan
Magnetic behaviour of some salts at temperatures below 1 K
promotor: C.J. Gorter

1952 Vries, Daniel Alexander de
Het warmtegeleidingsvermogen van grond
promotor: H.A. Kramers

1953 Berg, Hendrik Johannes van den
Stromings dubbelbreking van elastisch-visceuze oleaatsystemen
promotor: H.G. Bungenberg de Jon

1953 Romeijn, Frans Cornelis
Physical and crystallographical properties of some spinels
promotor: A.E. van Arkel

1953 Schute, Johan Bernard
Onderzoekingen over het mechanisme van de papierchromatographie
promotor: E.H. Vogelenzang

1953 Ubbink, Jan
Antiferromagnetic resonance in hydrated copper chloride
promotor: C.J. Gorter

1953 Westmijze, Willem Klaas
Studies on magnetic recording
promotor: H.B.G. Casimir

1953 Wijn, Henricus Petrus Johannes
Magnetic relaxation and resonance phenomena in ferrites
promotor: H.B.G. Casimir

1954 Beenakker, Joannes Joseph Maria  
De invloed van het heliumisotoop met massa 3 op de eigenschappen van vloeibaar helium II
promotor: C.J. Gorter & K.W. Taconis

1954 Benninga, Harm
Studies on osmometry of polymer solutions
promotor: J.J. Hermans

1954 Bevelander, Willem
Uitwendige ballistiek
promotor: S.R. de Groot

1954 Cox, Jean August Maria
Theory of the radiation from oriented nuclei
promotor: S.R. de Groot

1954 Fieschi, Roberto
Thermodynamical theory of galvanomagnetic and thermomagnetic phenomena
promotor: S.R. de Groot

1954 Gorter, Evert Willem
Saturation magnetization and crystal chemistry of ferrimagnetic oxides
promotor: A.E. van Arkel

1954 Kluitenberg, Gerrit Alfred
Relativistic thermodynamics of irreversible processes
promotor: S.R. de Groot

1954 Kwestroo, Wim
Structuur en dipoolmoment van dihalogeen cyclohexanen
promotor: E. Havinga

1954 Nobel, Jacobus de
Warmtegeleiding in metalen bij lage temperaturen
promotor: C.J. Gorter

1954 Tjerkstra, Henri Hein
Two investigations on helium at low temperatures
promotor: C.J. Gorter

1954 Winkel, Peter
Wrijvingsverschijnselen in vloeibaar helium II
promotor: C.J. Gorter

1955 Dijkstra, Auke
Thermodynamic and dimensional properties of polymer molecules in solution
promotor: J.J. Hermans

1955 Dokoupil, Zdenĕk
On the equilibrium between the solid and the gas phase of the systems hydrogen-nitrogen, hydrogen-carbon monoxide and hydrogen-nitrogen-carbon monoxide
promotor: K.W. Taconis

1955 Gerritsen, Hendrik Jurjen
On the antiferromagnetic resonance in CuCl_2 + 2 H_2O
promotor: C.J. Gorter

1955 Hooyman, Gerardus Johannes
Thermodynamics of irreversible processes in rotating systems
promotor: S.R. de Groot

1955 Jansen, Laurens
Some aspects of molecular interactions in dense media
promotor: S.R. de Groot

1955 Looyenga, Hans
Optische rotatie en molecuulstructuur
promotor: L.J. Oosterhoff

1955 Olivier, Ronald
Passiviteit van ijzer en ijzer-chroom legeringen
promotor: C.J.F. Böttcher

1956 Bueren, Hendrik Gerard van
Influence of lattice defects on the electrical properties of cold-worked metals
promotor: H.B.G. Casimir

1956 Chari, Madabhushi Sri Ramachandra
Thermal conductivities of some non-superconducting alloys at low temperatures
promotor: C.J. Gorter

1956 Cossee, Pieter
Magnetic properties of cobalt in Co3O4 and other oxides
promotor: A.E. van Arkel

1956 Heer, Frederik Jacques de
Electron capture and loss and ionization in ionic and atomic impact phenomena
promotor: J. Kistemaker

1956 Kapadnis, Dattatraya Gopalrao
Specific heats at low temperatures
promotor: C.J. Gorter

1956 Kasteleyn, Pieter Willem  
Statistical problems in ferromagnetism, antiferromagnetism and adsorption
promotor: S.R. de Groot

1956 Kramers, Hendrik Cornelius
Some properties of liquid helium below 1 K
promotor: C.J. Gorter

1956 Loor, Gerard Paul de
Dielectric properties of heterogeneous mixtures
promotor: C.J.F. Böttcher

1956 Smit, Jan
Galvanomagnetic properties of ferromagnetic metals and alloys
promotor: H.B.G. Casimir

1956 Tuijnman, Cornelis Adrianus Franciscus
Precisie-viscosimetrie van verdunde oplossingen van polyvinylacetaat
promotor: J.J. Hermans

1957 Bergsma, Feike
A study of bi-ionic membrane potentials
promotor: J.J. Hermans

1957 Beun, Jan Anton
Magnetische eigenschappen van enige chroomaluinen beneden 1 K
promotor: C.J. Gorter

1957 Boerboom, Anne Johannes Hendrik
De ionenoptiek van de massaspectrometer: met bepaling van het systeem ijzer-koolstof-zuurstof
promotor: J. Kistemaker

1957 Bongers, Piet Frans
Structuur en magnetische eigenschappen van enkele complexe oxyden der overgangselementen
promotor: A.E. van Arkel

1957 Hardeman, George Eduard Gerard
Resonantie en relaxatie van protonspins in een antiferromagnetisch kristal
promotor: C.J. Gorter

1957 Ruigrok, Adrianus Bernardus
Dielectrische metingen aan polyoxyethyleenglycol in tolueen
promotor: J.J. Hermans

1957 Schrama, Jacobus
On the phenomenological theory of linear relaxation processes
promotor: C.J.F. Böttcher

1957 Wansink, Derk Hendrik Nicolaus
Some experiments with liquid 3He-4He mixtures in narrow slits
promotor: K.W. Taconis

1958 Bos, Frans Friso
Dielectric relaxation of mixtures of polar compounds
promotor: C.J.F. Böttcher

1958 Brussaard, Pieter Johannes
On the theory of alpha decay
promotor: S.R. de Groot

1958 Gijsman, Herbert Martinus
Magnetische eigenschappen van enkele antiferromagnetische zouten tussen 1 en 300 K
promotor: C.J. Gorter

1958 Goossens, Wilhelmus Jacobus Antonius
Natuurlijke en magneto-optische activiteit van homogene media
promotor: L.J. Oosterhoff

1958 Groot, Menno Stefan de
Ultrasonic relaxation due to rotational isomerism
promotor: C.J.F. Böttcher

1958 Hartogh, Christiaan Dirk
Cluster developments for Jastrow wave functions
promotor: S.R. de Groot

1958 Huiskamp, Willeminus Jan
Circular polarization of gamma rays emitted from oriented nuclei
promotor: C.J. Gorter

1958 Marel, Leendert Cornelis van der
Paramagnetische relaxatie bij lage temperaturen en lage frequenties
promotor: C.J. Gorter

1958 Napjus, Petrus Jan
Electrophoretische snelheid en electrisch geleidingsvermogen van natrium-carboxy-methyl-cellulose in oplossing
promotor: A.J. Staverman

1958 Nobel, Dirk de
Phase equilibria and semiconducting properties of cadmium telluride
promotor: A.E. van Arkel

1958 Pijpers, Fransiscus Wilhelmus
De dielectrische constante van binaire mengsels van niet-polaire vloeistoffen
promotor: C.J.F. Böttcher

1958 Vos, Fransiscus Cornelis de
The experimental determination of dielectric properties at frequencies between 50 c/s and 5000 Mc/s
promotor: C.J.F. Böttcher

1958 Zweegman, Hendrik Willem
Precisie-viscosimetrie van oplossingen van polyisobutyleen in tolueen
promotor: A.J. Staverman

1959 Bölger, Bouwe
On the power transfer between paramagnetic spins and crystal lattice
promotor: C.J. Gorter

1959 Bots, Gerardus Joannes Canisius
Het fonteineffect en het mechanocalorisch effect in vloeibaar helium beneden 1 K
promotor: C.J. Gorter

1959 Heemskerk, Jan
X-ray diffraction and optical refraction of water and electrolyte solutions
promotor: C.J.F. Böttcher

1959 Iersel, Alfons Matthijs Reinier van
The attenuation of sound in some dilute 3He - 4He mixtures
promotor: D.J. Kuenen

1959 Laranjeira, Manuel Fernandes
Experimental and theoretical thermal diffusion factors in binary and ternary mixtures
promotor: J. Kistemaker

1959 Lupinski, John Henry
Electron spin resonance measurements in organic compounds
promotor: L.J. Oosterhoff

1959 Vroomen, Antonius Reinerus de
Transport door electronen en fononen in metalen
promotor: C.J. Gorter

1960 Broek, Johannes van den
Magnetische relaxatie bij lage temperaturen in enkele anomale gevallen
promotor: C.J. Gorter

1960 Caspers, Willem Jan
On the theory of paramagnetic spin-spin relaxation
promotor: C.J. Gorter

1960 Coremans, Johannes Marinus Joseph  
De viscositeitscoefficient van gassen bij lage temperaturen
promotor: K.W. Taconis

1960 Durieux, Marten
Thermometry at liquid helium and liquid hydrogen temperatures
promotor: C.J. Gorter

1960 Kouwenhoven, Herman Wouter
Oplossingen van metalen in gesmolten halogeniden
promotor: A.E. van Arkel

1960 Miedema, Andries Rinse
Some experiments on heat transfer and magnetism below 1 K
promotor: C.J. Gorter

1961 Bruyn Ouboter, Rudolf de
Thermodynamic properties of liquid 3He-4He mixtures
promotor: K.W. Taconis

1961 Deen, Rudolf
Optical rotatory dispersion of some organic molecules
promotor: L.J. Oosterhoff

1961 Knobler, Charles Martin
On the existence of a molecular oxygen dimer
promotor: K.W. Taconis

1961 Lugt, Willem van der
Het patroon van de magnetische kernspinresonantie in enkele vaste stoffen
promotor: C.J. Gorter

1961 Meijdenberg, Cornelis Johannes Nicolaas van den
On the film and the fountain effect in helium II
promotor: K.W. Taconis

1961 Rietveld, Adriaan Otto
Transportverschijnselen in gasmengels
promotor: K.W. Taconis

1961 Staas, Frans Adrianus
Flow phenomena of pure 4He and 3He - 4He mixtures in the helium II region
promotor: K.W. Taconis

1961 Tasman, Herman Abel
iIon optics of mass spectrometers with virtually enlarged radius
promotor: J. Kistemaker

1961 Vlieger, Jan
On the quantum statistical basis of non-equilibrium thermodynamics
promotor: S.R. de Groot

1962 Knaap, Henricus Franciscus Petrus
The hydrogen isotopes in the gaseous and liquid states
promotor: K.W. Taconis

1962 Knook, Bastiaan
De anomale electrische weerstand van een aantal Cu-, Ag- en Au-legeringen
promotor: C.J. Gorter

1962 Locher, Pieter Robert
Investigations on paramagnetic spin-spin relaxation
promotor: C.J. Gorter

1962 Omar, Mohammed Hosny
Phase-equilibria of some binary systems at low temperatures
promotor: K.W. Taconis

1962 Reuss, Jörg
Description of a 30 cm-H_2-bubble chamber
promotor: K.W. Taconis

1962 Verstelle, Jan Catharinus
Enige onderzoekingen over paramagnetische relaxatie tussen 1 en 100 MHz
promotor: C.J. Gorter

1963 Fluit, Johannes Marius
Sputtering of single crystalline copper by noble gas ions
promotor: J. Kistemaker

1963 Ghozlan, Ahmed Ibrahim
Thermal diffusion for quasi-Lorentzian mixtures between 10 and 800 K
promotor: J. Kistemaker

1963 Los, Johannes
De scheiding van zware isotopen in een centrifugaal veld
promotor: J. Kistemaker

1963 Maaskant, Willem Johannes Albert
Optical anisotropies of molecules
promotor: L.J. Oosterhoff

1963 Talen, Jan Lodewijk
Osmometrie met niet-semipermeable membranen
promotor: A.J. Staverman

1964 Amesz, Jan
Intracellular reactions of nicotinamidedinucleotide in photosynthetic organisms
promotor: L.N.M. Duysens

1964 Braun Guitler, Eliezer
Contribution to the statistical mechanical theory of Brownian motion
promotor: P. Mazur

1964 Chatenier, Franz Jozef du
De soortelijke warmte van verdunde legeringen van overgangs- in normale metalen
promotor: C.J. Gorter

1964 David, Rudolf
Ultrasonic attenuation in superconducting aluminium
promotor: N.J. Poulis

1964 Sluijter, Christoffel Gijsbertus
Investigations of translational-rotational relaxations in hydrogen isotopes
promotor: J.J.M. Beenakker

1964 Terwiel, Robert Harko
On the theory of optical activity
promotor: P. Mazur

1965 Baarle, Cornelis van
Thermospanning in metalen
promotor: C.J. Gorter

1965 Capel, Hans Willem
The hole-equivalence principle, the Van Vleck relation and the application to the theory of d-ions in ligand fields
promotor: S.R. de Groot

1965 Derksen, Hans Edi
Axon membrane voltage fluctuations
promotor: J.W. Duyff & H.B.G. Casimir

1965 Dorst, Wim
Transportprocessen in ionenwisselaarmembranen
promotor: A.J. Staverman

1965 Duiser, Johannes Aart
Het visco-elastische gedrag van twee polycarbonzuren in water
promotor: A.J. Staverman

1965 Kempen, Hermanus van
Thermische en magnetische eigenschappen van een aantal stoffen beneden 1 K
promotor: C.J. Gorter

1965 Koerts, Kees
Kristallografische en magnetische eigenschappen van enkele complexe sulfiden
promotor: E.W. Gorter

1965 Pair, Cornelis le
Freezing and melting of helium
promotor: K.W. Taconis

1965 Selier, Pieter
Het niet-Newtonse gedrag van verdunde polyelektroliet-oplossingen in water
promotor: A.J. Staverman

1965 Vredenberg, Willem Jan
Spectrophotometric studies on primary and associated reactions in photosynthesis
promotor: L.N.M. Duysens

1965 Vries, Adrianus Johannes de
Paramagnetic relaxations studied by a bridge operating from 200 Hz to 1 MHz
promotor: C.J. Gorter

1966 Ee, Henri van
Thermodiffusie in binaire gasmengsels
promotor: J.J.M. Beenakker

1966 Eijnsbergen, Bert van
The heat of mixing and the law of corresponding states for gaseous mixtures
promotor: J.J.M. Beenakker

1966 Fokkens, Kornelis
Transport properties of gaseous and absorbed helium
promotor: K.W. Taconis

1966 Geuns, Johannes Rudolphus van
A study of a new magnetic refrigerating cycle
promotor: H.B.G. Casimir

1966 Groenewegen, Paulus Petrus Maria
Dielectric behaviour of solid hydrogen iodide and hydrogen bromide at frequencies between 5 MHz and 225 MHz
promotor: C.J.F. Böttcher

1966 Harmsel, Hein ter
The heat of vaporization of hydrogen and of helium
promotor: C.J. Gorter

1966 Knoester, Maarten
The heat of mixing of moderately dense gases
promotor: J.J.M. Beenakker & K.W. Taconis

1966 Linden, Johannes van der
On the foundations of classical statistical physics
promotor: P. Mazur

1966 Moussa, Mahmoud Rashad Moustafa
On thermometry between 63 and 273.15 K
promotor: C.J. Gorter

1966 Velds, Carel André
Thermal diffusion in moderately dense gas mixtures
promotor: J. Kistemaker

1966 Zandbergen, Pieter
Some thermodynamic properties of binary gaseous systems : volume change on mixing and phase separation
promotor: J.J.M. Beenakker

1967 Adriaanse, Albert
Conformatie en fysische eigenschappen van enige vicinale ditertiaire dihalogeniden
promotor: E. Havinga

1967 Beelen, Hugo van
Flux motion in superconductors
promotor: K.W. Taconis

1967 Belle, Oenes Christoffel van
De bepaling van dipoolmomenten uit metingen aan verdunde oplossingen
promotor: C.J.F. Böttcher

1967 Berends, Frederik Allard
Photoproduction of pi-mesons
promotor: J.A.M. Cox

1967 Drewes, Gerardus Willebrordus Joannes
Paramagnetische relaxatie van enkele koperzouten
promotor: C.J. Gorter

1967 Ferreira da Silva, José
Calorimetric study of niobium in the superconducting, mixed and normal states
promotor: C.J. Gorter

1967 Goedemoed, Sierk Hendrik
Hystereseverschijnselen in een bundel supergeleidende niobiumdraden
promotor: C.J. Gorter

1967 Heijningen, Rudolfus Jacobus Jozef van
Diffusion in binary gaseous mixtures
promotor: J.J.M. Beenakker

1967 Holscher, Anton Albert
Adsorption studies with the field-emission and field-ion microscope
promotor: W.M.H. Sachtler

1967 Jonkman, Robert Maarten
Rotational relaxation in hydrogen isotope-noble gas mixtures
promotor: J.J.M. Beenakker

1967 Korving, Johannes
The influence of a magnetic field on the transport properties of gases of polyatomic molecules
promotor: J.J.M. Beenakker

1967 Lubbers, Jacob
Rotational cooling, nuclear orientation and relaxation
promotor: C.J. Gorter

1967 Moussa, Hammam Rashad Moustafa
Excitation of helium by fast electrons and polarization of the resulting radiation
promotor: J. Kistemaker

1967 Otter, Johan Leonard den
Dynamic properties of some polymeric systems
promotor: A.J. Staverman

1967 Ree, Jacobus van de
Thermal diffusion of asymmetric hydrogen molecules in inert gases
promotor: J. Kistemaker

1967 Roelofsen, Jan Willem
Structuur en magnetische eigenschappen van enige ternaire overgangsmetaalpnictiden
promotor: A.E. van Arkel

1967 Sluijs, Jan Christiaan Alexander van der
Some experiments in pulsed magnetic fields
promotor: C.J. Gorter

1967 Swanenburg, Teunis Joahnnes Boudewijn
A study of the dynamic polarization of protons
promotor: N.J. Poulis

1967 Wiarda, Thomas Monte
De verandering van de demping van het tweede geluid onder invloed van een stationaire normale en superfluide stroming
promotor: K.W. Taconis

1967 Wittekoek, Stefan
Magnetic ordering studied by nuclear magnetic resonance
promotor: N.J. Poulis

1968 Brongersma, Hidde Herman
The interaction of molecules with low-energy (0-30eV) electrons
promotor: L.J. Oosterhoff & J. Kistemaker

1968 Dam, Hendrik Tjapko van
Optical activity of cristalline media
promotor: L.J. Oosterhoff

1968 Hag Ali El Hadi, Zakaria El
Density measurements of helium and hydrogen at low temperatures
promotor: C.J. Gorter

1968 Hart, Wilhelmus Jacobus van der
Proton splittings in electron spin resonance spectroscopy
promotor: L.J. Oosterhoff

1968 Herstel, Willem
Physical limitations of vision and television in X-ray fluoroscopy
promotor: J.R. von Ronnen & K.W. Taconis

1968 Horikx, Cornelis Martinus
Dielektrisch onderzoek van oplossingen met behulp van trilholten
promotor: C.J.F. Böttcher

1968 Laar, Bob van
Determination of magnetic structures: a neutron diffraction investigation of CoO, Cr_5S_6, and trigonal Cr_2S_3
promotor: J.A. Goedkoop & F. Jellinek

1968 Lugt, Wilhelmus Theodorus Antonius Maria van der
Quantumchemical studies of reactivity and electronic spectra
promotor: L.J. Oosterhoff

1968 Muijlwijk, Rolf
Vapour pressures of oxygen and platinum thermometry below 100 K
promotor: C.J. Gorter

1968 Onderdelinden, Dirk
Sputtering of F.C.C. metals
promotor: J. Kistemaker

1968 Oost, Wiebe Aaldert
On the pressure dependence of the thermal diffusion factor for binary mixtures up to 80 atmospheres
promotor: J. Kistemaker

1968 Sanders, Jacob Barend
On penetration depths and collision cascades in solid materials
promotor: P. Mazur

1968 Wielinga, Rijnder Folkert
Caloric and magnetic investigations near 1 Kelvin: an experimental and theoretical study with special emphasis on critical behaviour
promotor: C.J. Gorter

1969 Blackstone, Robert
Electrisch geleidingsvermogen en bindingskarakter van zilveroxide-complexen
promotor: E.W. Gorter & J.H. van Santen

1969 Duyneveldt, Adrianus Johannes van
Various aspects of paramagnetic relaxations
promotor: C.J. Gorter

1969 Mess, Karl Willi
Experimental studies on magnetic crystals below 1 K
promotor: C.J. Gorter

1969 Molen, Klaas van der
Magnetische spin-spinrelaxatie in enige koper- en chroomzouten
promotor: C.J. Gorter

1969 Reddingius, Ewout Roelof
A study of neutron-capture gamma-ray spectra from aligned neodymium and samarium nuclei
promotor: C.J. Gorter

1969 Tip, Adriaan
Some aspects of the influence of a magnetic field on transport phenomena in dilute gases
promotor: J.J.M. Beenakker & P. Mazur

1969 Wiebes, Jacob
Caloric measurements on liquid and melting helium below 1.5 Kelvin
promotor: K.W. Taconis

1970 Aarts, Jacques Franciscus Maria
Radiation from N_2, CO, CH_4 and C_2H_4 produced by electron impact
promotor: L.J. Oosterhoff

1970 Bergsma, Jitze
Lattice dynamics of magnesium stannide and zinc blende: an experimental study by means of inelastic neutron scattering
promotor: J.A. Goedkoop

1970 Boerstoel, Bernard Marius
Calorimetric investigations on a number of ferromagnetic palladium and platinum alloys
promotor: C.J. Gorter

1970 Bongaarts, Petrus Johannes Maria
An elementary C* algebra field theory
promotor: J.A.M. Cox

1970 Booij, Hendrik Cornelis
Effect of superimposed steady shear flow on dynamic properties of polymeric fluids
promotor: A.J. Staverman

1970 Bouwman, Robert
Electron emission, surface composition and adsorption phenomena of metals and alloys: photoelectric emission of clean and co-covered films of Au-Pt, Ag-Pd and Pt-Ru alloys and their components
promotor: W.M.H. Sachtler

1970 Brouwer, Jan Peter
On the phase separation of the liquid systems Ne-H_2 and Ne-D_2
promotor: K.W. Taconis

1970 Dijk, Cornelis van
Investigation of the lattice dynamics of Fe and Fe3Al by neutron inelastic scattering
promotor: J.A. Goedkoop

1970 Hermans, Lodewijk Jozef Frederik
The heat conductivity of polyatomic gases in magnetic fields
promotor: J.J.M. Beenakker

1970 Leer, Bram van
A choice of difference schemes for ideal compressible flow
promotor: H.C. van de Hulst

1970 Meijer, Herman Carolus
Statische magnetisatiemetingen aan enige zwak ferro-magnetische stoffen
promotor: J. van den Handel

1970 Mulder, Jan Jacobs Cornelis
Permutations in the quantumchemical description of molecules and reactions
promotor: L.J. Oosterhoff

1970 Oirschot, Theodorus Gerardus Jacobus van
Photoelectric emission from sodium, potassium and Na-K alloys
promotor: W.M.H. Sachtler

1970 Rasmussen, Carl Erik
Investigation of a pulsed high-current discharge with crossed electric and magnetic fields
promotor: J. Kistemaker

1970 Smit, Jan Anton Marie
Partition and friction in membranes
promotor: A.J. Staverman

1970 Smith, Joe Nelson
Atom interactions with solid surfaces
promotor: J. Kistemaker & J. Los

1970 Wenckebach, Willem Thomas
Double resonance in diluted copper-Tutton salts
promotor: N.J. Poulis

1971 Cabral, Jose Artur da Costa
Nonlinear effects in a beam-plasma experiment
promotor: J. Kistemaker

1971 Emid, Soemar
On the relativistic dynamics of systems of dipoles and quadrupoles
promotor: P. Mazur

1971 Fortuin, Cornelis Marius
On the random-cluster model
promotor: P.W. Kasteleyn

1971 Groot, Johannes Jacobus de
The influence of an electric field on the transport properties of polar gases
promotor: J.J.M. Beenakker

1971 Haasbroek, Jacob Nicolaas
Thermal conductivity at very low temperatures
promotor: C.J. Gorter

1971 Hulsman, Herman
The viscomagnetic effect
promotor: J.J.M. Beenakker

1971 Kaptein, Robert
Chemically induced dynamic nuclear polarization
promotor: L.J. Oosterhoff

1971 Kraan, Gijsbertus Petrus Bernardus
Stimulation of delayed fluorescence of chlorophyll A, in spinach chloroplasts by electrical potentials and pH gradients across the thylakoid membrane induced by salt or acid-base transition
promotor: L.N.M. Duysens

1971 Kuiken, Renze
Fission of aligned nuclei by low energy neutrons
promotor: J.A. Goedkoop & C.J. Gorter

1971 Niesen, Lambertus
Hyperfine interactions of radioactive nuclei studied with nuclear orientation and NMR techniques
promotor: C.J. Gorter

1971 Prangsma, Gerard Johan
Relaxation phenomena in simple gases
promotor: J.J.M. Beenakker

1971 Santen, Rutger Anthony van
On the theory of resonant scattering: with applications to radiationless transitions in organic molecules and photoelectron spectroscopy
promotor: L.J. Oosterhoff

1971 Saris, Frans Willem
Characteristic X-ray production by heavy ion-atom collisions
promotor: J. Kistemaker

1971 Schmidt, Jan
Modulation of phosphorescence by microwaves
promotor: J.H. van der Waals

1971 Star, Willem Marie
Towards simple powers of T in the Kondo-effect
promotor: C.J. Gorter

1971 Varma, Cyril Anton Gajendrechandre Oedayrajsingh
The influence of an electric field on molecular electronic spectra: directions of transition moments, dipole moments and polarizabilities in excited states
promotor: L.J. Oosterhoff

1971 Wolterbeek Muller, Lambert
Electron capture into excited states by helium ions
promotor: J. Kistemaker

1972 Blöte, Hendrik Willem Jan
Magnetic ordering phenomena at very low temperatures
promotor: W.J. Huiskamp

1972 Burgmans, Adrianus Leonardus Josephus
The temperature and concentration dependence of the viscomagnetic effect
promotor: J.J.M. Beenakker

1972 Dop, Hendricus van
Some aspects of ion-atom and ion-molecule collisions
promotor: J. Los

1972 El-Sherbini, Tharwat Mahmoud
Electron-ion coincidence studies of Kr, Xe, N_2 and CO
promotor: J. Kistemaker

1972 Gemert, Martinus Johannes Coenraad van
Time domain reflectometry as a method for the examination of dielectric relaxation phenomena in polar liquids
promotor: C.J.F. Böttcher

1972 Heijden, Gerrit van der
Forces in the flow of liquid He II
promotor: K.W. Taconis

1972 Knoop, Frits Willem Evert
Excited states of atoms and molecules
promotor: L.J. Oosterhoff

1972 Lagendijk, Erik
An experimental study on the behaviour of magnetic moments in concentrated and diluted compounds at very low temperatures
promotor: W.J. Huiskamp

1972 Luijken, Boudewijn Frederik Johannes
Radiation from Ne II, Ar II, Kr II and Xe II produced by electron impact
promotor: J. Kistemaker

1972 Roest, Jurrien Adriaan
Spin-roosterrelaxatie in enige cobaltzouten
promotor: C.J. Gorter

1972 Siskens, Theodorus Johannes
On the theory of diamagnetic relaxation in harmonic oscillator assemblies
promotor: P. Mazur

1972 Tol, Maurits Willem van
High-field magnetic phase transitions
promotor: N.J. Poulis

1972 Turnhout, Jan van
Thermally stimulated discharge of polymer electrets: a study on nonisothermal dielectric relaxation phenomena
promotor: A.J. Staverman

1972 Veeman, Wiebren Sjoerd
Level anticrossing and cross-relaxation in phosphorescent organic crystals
promotor: J.H. van der Waals

1972 Waele, Alphons Theophile Augusta Maria de
Superconducting point contacts weakly connecting two superconductors and electrostatic effects in superconductors due to temperature gradients
promotor: R. de Bruyn Ouboter

1973 Bredewout, Jan Willem
Glory undulations in the total cross section for scattering of heavy rare gas atoms
promotor: J.J.M. Beenakker

1973 Brom, Hans Bernard
Proton polarization and relaxation in dilute paramagnetic crystals by rotational cooling
promotor: W.J. Huiskamp

1973 Citteur, Cornelis Arthur William
Critical behaviour of Ising systems on extremely anisotropic lattices
promotor: P.W. Kasteleyn

1973 Dam, Jan Egbert van
Localized spin fluctuations in some dilute alloy systems
promotor: C.J. Gorter

1973 Donze, Marcel
Pigment systems in algae : electron transport to nitrogenase in Anabaena
promotor: L.N.M. Duysens

1973 Egmond, Jan van
The triplet state of benzene: an investigation by the Zeeman effect and microwave induced delayed phosphorescence
promotor: J.H. van der Waals

1973 Frikkee, Evert
A study of excitations in ferromagnetic nickel
promotor: J.A. Goedkoop & G. de Vries

1973 Goede, Jacob de
On some aspects of the electrodynamic behaviour of material systems
promotor: P. Mazur

1973 Haveman, Jacob
Photoreactions of hydrazine compounds with choroplasts and subchloroplast particles from spinach
promotor: L.N.M. Duysens

1973 Heemskerk, Jacobus Petrus Josephus
The thermal conductivity of gases in a magnetic field: the temparature and concentration dependence
promotor: J.J.M. Beenakker

1973 Hillaert, Johannes Gustaaf Anna
Some investigations on paramagnetic relaxation at radio frequencies
promotor: C.J. Gorter

1973 Keijser, Robertus Antonius Johannes
Collisional broadening of the depolarized Rayleigh and rotational Raman lines in gases
promotor: H.F.P. Knaap

1973 Klaassen, Tjeerd Onno
Magnetic interactions in 3-dimensional Heisenberg ferromagnets: a nuclear resonance study of six isomorphous compounds with the K_2CuCl_4-2H_2O structure
promotor: N.J. Poulis

1973 Kokke, Wilhelmus Christoffel Maria Canisius
Optical activity due to isotopic substitution
promotor: L.J. Oosterhoff

1973 Metselaar, Jan Willem
Phase transitions in antiferromagnetic systems at fields up to 110 kilo-Oersteds
promotor: D. de Klerk

1973 Olijhoek, Johannes Franciscus
Thermal effects in adiabatic flow of He II
promotor: K.W. Taconis

1973 Otten, Hendrik Albert
Theoretical studies on photosynthesis: random walk in the pigment system, the mono cation of bacteriochlorophyll, steady state approximation in enzyme kinetics
promotor: L.N.M. Duysens

1973 Slooten, Luit
Isolation and properties of reaction centers from photosynthetic bacteria
promotor: J. Amesz

1973 Tiggelman, Jan Leendert
Low-temperature platinum thermometry and vapour pressures of neon and oxygen
promotor: C.J. Gorter

1973 Verbeek, Pieter Wilhelmus
Spin dynamics: theory and some typical experiments
promotor: C.J. Gorter & W.J. Caspers

1973 Winsemius, Pieter  
Temperature dependence of the optical properties of Au and Ag
promotor: C.J. Gorter & W.J. Huiskamp

1973 Witteveen, Harmen Tjeerd
Investigation of one- and two-dimensional magnetic behaviour of some first-row transition metal compounds
promotor: E.W. Gorter & W.J.A. Maaskant

1974 Antheunis, Dan
Experiments on non-radiative processes in phosphorescent molecules: spin-forbidden transitions and spin-lattice relaxation
promotor: J.H. van der Waals

1974 Arbouw, Jan Wouter
Magnetic investigations on some rare-earth chalcogenides
promotor: W.L. Groenveld

1974 Bleijser, Johan de
Vibrational relaxation in hydrogen bonded systems
promotor: J.C. Leyte

1974 Gaemers, Karel Johannes Frederik
Hard photon corrections for processes in e+e- colliding beam experiments
promotor: J.A.M. Cox

1974 Jong, Jacobus Johannes de
Low temperature transport properties of some dilute copper alloys
promotor: G.J. van den Berg

1974 Kes, Pieter Hendrik
Thermal conductivity of type-II superconductors
promotor: D. de Klerk

1974 Klaaijsen, François Willem
Specific heat investigations of magnetic and molecular ordering
promotor: W.J. Huiskamp

1974 Klein, Cornelis Antoon Maria van der
Flux pinning in type-II superconductors
promotor: D. de Klerk

1974 Klink, Jacques Johannes van der
A spin echo study of polyion-counterion interaction
promotor: J.C. Leyte

1974 Louwerse, Cornelis Pieter
Dispersion relation calculations for pion electroproduction and Compton scattering
promotor: J.A.M. Cox

1974 Nieuwenhuys, Bernard Egbert
The nature of weak adsorption on transition metals: adsorption of nitrogen and xenon as studied by field emission probe-hole microscopy and photoelectric emission
promotor: W.M.H. Sachtler

1974 Nieuwenhuys, Gerard Johannes
Magnetic behaviour of cobalt, iron and manganese dissolved in palladium
promotor: C.J. Gorter

1974 Soeteman, Jan
Magnetic relaxation in some paramagnetic and antiferromagnetic solids studied with non-resonance techniques
promotor: C.J. Gorter

1974 Woerkom, Petrus Cornelis Maria van
Influence of intermolecular vibrational relaxation in liquids on IR bandshapes
promotor: J.C. Leyte

1974 Zimmerman, Nicolaas Joseph
Paramagnetische en antiferromagnetische resonantie in enige koperverbindingen
promotor: J. van den Handel

1975 Backx, Cornelis
Dipole excitation and fragmentation of H_2, HD, D_2 and CH_4
promotor: J. Los

1975 Dekkers, Henricus Petrus Josephus Maria
Some spectroscopic studies with circularly polarized light: magnetic circular dichroism optical activity in absorption and emission
promotor: J.H. van der Waals

1975 Elemans, Jacqueline B.A.A.
Magnetic order in compounds between thorium and iron
promotor: J. van den Handel & J.A. Goedkoop

1975 Haas, Willem de
A synthesis of flow phenomena in helium II
promotor: K.W. Taconis & R. de Bruyn Ouboter

1975 Jong, Willem Mels de
The dynamical behavior of some weakly anisotropic magnetic systems
promotor: N.J. Poulis & C.J. Gorter

1975 Kielman, Hendrik Simon
Nuclear magnetic relaxation in phosphate and polyphosphate solutions
promotor: J.C. Leyte

1975 Pouw, Clemens Leonardus Maria
Paramagnetic spin-lattice relaxation in manganese, chromium and cobalt compounds, studies with non-resonance techniques at strong magnetic fields
promotor: N.J. Poulis

1975 Spronsen, Engel van
The He II film in motion
promotor: K.W. Taconis & R. de Bruyn Ouboter

1975 Tindemans, Peter Antoon Jozef
Systems with separable interactions
promotor: P.W. Kasteleyn

1975 Visser, Johannes Wilhelmus Maria
Photosynthetic reactions at low temperatures
promotor: J. Amesz